İKİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ 

Ehl-i Sünnet itikadı, bize önce lâzım olan,

Edille-i erbaa’dır, Hakkı bâtıldan ayıran,

Bid'atleri din bilenin akıbeti gâyet vahîm. 

Miftahımız olmalı Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm. 

«Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?» ve «Bilmediklerimizi âlimlerden sual edinîz» buyuran, Rahmân ve Rahîm olan Allahü teâlâ'ya sevdiği ve beğendiği şekilde hamd-ü sena olsun. «Âlimler Peygamberlerin varisleridir.» buyuran geçmiş ve gelecek bütün insanların her bakımdan en yükseği, en güzeli, Rabbü'l-âleminin mahbubu Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya, temiz Ehl-i Beytine, her biri hidâyet yıldızı olan Eshâb-ı kirâmına, onlara uymakla onlardan sonraki üstünlük sırasına kavuşan Tabiîne, Tebe-i Tâbiîne, müctehid din İmâmlarına, evliya-i kirâma ve kıyamete kadar onların izinden gidenlere salât’ü selâm ve en iyi dualar olsun.

  Allahü teâlâ bizleri, mezhep İmâmları ve mezhep içindeki müctehidler vâsıtasıyle Resulüne (sallallahü aleyhi ve sellem) uyan Ehl-i sünnet itikadına sahip kullarından eylesin. Din adamı kılığına girip dinîmizi içten yıkmaya çalışan müctehid taslakları, vehhâbi meşrepli mezhepsizlerin şerrinden muhafaza buyursun. Sevdiklerini dost, sevmediklerini düşman olarak tanıtsın. Selefi meşrepli sapıklara aldanmaktan, bâtılı hak, yanlışı doğru, mezhepsizliği mezhep sanmaktan korusun! Âmin!

  1978 de ilk baskısı yapılan “MEZHEPSİZLER”  kitabı tahmin edilenden daha fazla okuyucuların rağbetine mazhar oldu. Talepleri karşılayabilmek için ikinci baskısını yapmak mecburiyetinde kaldık. Bu kitabın ikinci defa basılmasını nasip eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bu baskı yeniden gözden geçirildi, bazı hatâlar düzeltildi, lüzumlu yeni ilâveler yapıldı. Bilhassa ikinci cildin başına konulan «MÜCADELEMİZİN EHEMMİYETİ” isimli yazımız kitabın özeti mahiyetinde olduğu için ilkönce okunmasını tavsiye ve rica ediyoruz. Böylece mücadelemizin ehemmiyetini takdir edeceklerine   inanıyoruz.

  Okuyucularımızın Millî Fikir Mecmuasına abone olarak mezhepsizlerle alâkalı yazılarımızı takip etmelerini ve Mecmuamızı başkalarına da tavsiye ederek Ehl-i Sünnete hizmet etmelerini emr-i maruf olarak duyurmayı vazife bildik.

Ya Rabbi, yüce Zâtının, kâmil sıfatlarının, Habibin Muhammed aleyhisselâmın, temiz Âlinin, mübarek Eshâbının, Peygamberlerin varisi olan âlimlerin ve veli kulların muhabbetini kalbimizde artır, sevgine kavuşturacak işleri bizlere ihsan eyle! Ehl-i sünnet düşmanı vehhâbîlerden, bunların kamufle adı olan selefîlerden, dört hak mezhebi ortadan kaldırmaya çalışan mezhepsizlerden, Eshâb-ı kirâma saldıran rafızîlerden muhafaza buyur! Hakkı hak, bâtılı bâtıl olarak tanıt, sevdiklerine dost, sevmediklerine de düşman olmamızı nasip et! Âmin Ya Rabbel âlemin! 

10 Ağustos 1979 16                                                    Mehmed Ali DEMİRBAŞ

Ramazan-ül-mübarek