Milli Fikir Yayınları : 2

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE

M E Z H E P S İ Z L E R

 Mehmet Ali Demirbaş

1. ve 2. Cilt

2. Baskı

Versiyon : 1.02

 Milli Fikir Yayınları P.K. 8 ÇORUM

 Dizgi, Baskı, Cilt: Otağ Yayınevi ve Mat. Koll. Şti. İSTANBUL – 1980

İsteme Adresi : Berekât Yayınevi Beyazsaray No: 11 Beyazıt-İSANBUL

Hazırlayan :

www.mezhepsizler.com

info.mezhepsizler.com