HAK SÖZÜN VESÎKALARI

Abdüllah Süveydî

İÇİNDEKİLER

1.ci kısm- (Hak Sözün Vesîkaları) kitâbı, Abdüllah-i Süveydînin (Hucec-i kat’iyye) kitâbının tercemesidir. Ehl-i sünnet ile şî’îler arasındaki ayrılığın giderilmesini bildirmek dedir ...................................................  3

 Önsöz

 Hucec-i kat’iyye 1.Bölüm

 Hucec-i kat’iyye 2.Bölüm

 2.ci kısm- İmâm-ı Rabbânî müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkînin (Redd-i revâfıd) kitâbı  45

 Redd-i revâfıd 1.Bölüm

 Redd-i revâfıd 2.Bölüm

3.cü kısm- (Tezkiye-i Ehl-i beyt). Bir islâm düşmanının yazdığı Hüsniyye kitâbındaki iftirâlara cevâb vermekdedir. Osmân efendi yazmışdır .......79

 Tezkiye-i Ehl-i beyt 1.Bölüm

 Tezkiye-i Ehl-i beyt 2.Bölüm

 Tezkiye-i Ehl-i beyt 3.Bölüm

 Tezkiye-i Ehl-i beyt Son Söz

 4.cü kısm- (Birleşelim ve Sevişelim) kitâbıdır ............. 131

Birleşelim ve Sevişelim Önsöz

Birleşelim ve Sevişelim 1.Bölüm

Birleşelim ve Sevişelim 2.Bölüm

Birleşelim ve Sevişelim 3.Bölüm

5.ci kısm- (Îmân ile ölmek için kardeşim, Ehl-i beytle Eshâbı sevmelisin) kitâbıdır ............169

 Önsöz

 1.Bölüm

 2.Bölüm

 3.Bölüm

 4.Bölüm

 5.Bölüm

 İmâm-ı Rabbânînin 3. cü cild 24. cü mektûbu ................... 265

6.cı kısm-Peygamberlik nedir? Muhammed aleyhisselâm son Peygamberdir  .................... 272

Önsöz

Peygamberlik Nedir Kitabının Önsözü

Peygamberlik Ne Demektir?

Mucize Ne Demektir?

Muhammed Aleyhisselamın Peygamber Olduğu İsbat Edilmektedir

7.ci kısm- İmâm-ı Rabbânînin hâl tercemesi ..................... 303

İmâm-ı Rabbânînin Yüksek Oğulları

Mektubattan:213 ve 226. Mektub

Muhammed Ma’sûm-i Fârûkînin (Mektûbât)ından otuzüç adet mektûb tercemesi  .............. 322

 1.Bölüm ( Cilt 1: 21-22-23-49-50-2-80-128-130-195-202)

 2.Bölüm (Cilt 2: 36-37-38-39-42-45-59-61-62-63-67-68-80-83)

 3.Bölüm( Cilt 3: 6-34-55-153-154-156-168-152)

Şiir: Seyyid Abdulhakim Arvasi

8.ci kısm- Eyyühel-veled Tercemesi .......................... 356

9.cu kısm- Bir din câhiline cevâb ................................. 370

 10.cu kısm-

Komünistlik ve komünistlerde din düşmanlığı ................... 385