Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 2

HAK SÖZÜN
VESÎKALARI

(Bu kitâbın içinde on adet risâle vardır)

Ebül-berekât Abdüllah Süveydî

“rahmetullahi teâlâ aleyh”

Yirmialtıncı Baskı

Versiyon: 1.02

HAKÎKAT KİTABEVİ
Darüşşefaka Cad. No: 57/A P.K. 35
34262-Fatih İSTANBUL
http://www.hakikatkitabevi.com
e-mail: bilgi.hakikatkitabevi.com
Tel: (90-212) 532 58 43-524 36 21-523 45 56
Fax: (90-212) 525 59 79
Fâtih-İSTANBUL

2003

 

Hazırlayan:

www.bizimsahife.org

e-mail: tıklayınız