İÇİNDEKİLER (Giriş)

Önsöz 

Takriz (sunuş) 

I. Bölüm
DİNLERARASI DİYALOG VE HOŞGÖRÜ

Diyaloğun mahiyeti

Diyaloğu başlatan kim?

Diyaloğun hedefi

İstedikleri yeni Müslüman modeli

Diyalog ile İslâm dininden yok etmek istedikleri değerler

Amentüde ittifak var mı?

Diyalog ve Hubbu fillâh-buğdu fillâh

Diyalog ve emri maruf-nehyi münker

Vatikan'ın Diyalog ile varmak istediği

son nokta

Vatikan’ın tarihi İslam düşmanlığı

devam ediyor

Dinlerarası Diyalog’tan bir manzara

Bu saygısızlık değil mi?

 II. Bölüm

DİNLERARSI DİYALOĞUN GAYESİ

Diyalog ve ulusal güvenliğimiz
Vatikan, Doğu'ya yöneldi
Dinlerarası Hoşgörü tuzağı
İpin ucu kimin elinde?
Kafa karıştıran diyaloglar
Zenbilli'nin gayri müslimleri savunması
Yeni bir "Haçlı Seferi" mi?
İnsan hem Müslüman hem Hırıstiyan olabilir mi?
Asıl onlar utansın!..
Barışta hayır var!
Dinler birleşebilir mi?
Nihai hedef Anadolu
Diyalogta adım adım hedefe
Kilisede iftar yemeği
Hoşgörünün perde arkası
Patrik Selçuk Erenol'un cenaze

merasimi
Vatikan artık rahat uyuyor
Akıl almaz cinayet
Mehmetçiğin fedakârlığı
Fatima olayı ve üç sır!
Vatikan'ın nihai hedefi
Diyaloğa evet, istismara hayır!
Keşke samimi olabilseler
Hıristiyanlara vergi iadesi
Mecusinin hakkını araması

Reformla yatıp reformla kalkıyorlar

Gözle görülmeyen Kilise

 III. Bölüm
MİSYONERLİK FAALİYETLERİ

Sinsi Hıristiyanlaştırma çalışmaları
“Müslümanlar nasıl Hıristiyan yapılır?”
İki çocuğu Hıristiyan olan ailenin dramı
Misyonerlerin sinsi oyunları ?
Osmanlı'nın yıkılışında misyonerlerin

rolü
"Biz Hıristiyan olduk haberiniz olsun!"
İstikbal pek iyi görünmüyor
Moon Tarikatı
Batı gençliği bunalımda
İthal tarikatlar furyası

Mormonculuk tarikatı

 IV. Bölüm
BUGÜNKÜ İNCİLLER

 İncil'in bozulması
Gerçek İncil'e en yakın Barnabas İncili
Barnabas İncilinden bölümler
Resimli erotik İnciller?

Semavi din kardeşliği mümkün mü?
Kurt, dumanlı havayı sever!
Oyun içinde oyun!

V. Bölüm
DİNLERARASI DİYALOĞA ALT YAPI
OLUŞTURULMASI

Güncel dini meseleler istişare toplantısı

İstişare toplantısında alınan kararlar
 Kararlar birebir örtüşüyor

İngilizlerin “İslamı Nasıl Yıkabiliriz?” plânı

Sapla saman karıştı
Tesettürün defilesi olur mu?

İzzetBegoviç'in din anlayışı

Begoviç ve Ekolü

 VI. Bölüm
İSLAMIN PROTESTANLAŞTIRLMASI

Martin Luther'in örnek alınması
Protestanlaştırmaya destek verenler
Light İslâm
Kendilerine benzetmek istiyorlar
Yanlışın tersi doğruyu gösterir
Batılılaşma süresi

Batılılaşmanın neresimdeyiz?

 VII. Bölüm
YABANCI İLİM ADAMLARININ GÖRÜŞLERİ

Prof. Neumark'ın itirafları
Prens Metternich'in tavsiyeleri
Lord Davenport'ün sözleri
Albert Schwitzer'in yorumu
Karen Armstrong'ın yazısı
Prof. Campenhausen'in üzüntüsü
 
"Parça parça olmaktan sakının!"

VIII. Bölüm
DİNLERARASI DİYALOG ZEMİNİNİN OLUŞTURULMASI

 Dinde reform
Dinin yeniden yorumlanması
Reform ve İslâmiyet
"Ezanda Birlik" reformu
Reform ve bid'at felâketi
Batı, tasavvufa da el attı
Ne günlere kaldık
Yeni bir din kurma gayretleri
Yeni İslâmcılık projesi

“Kelam” ve “Fıkıh” düşmanlığı

Ceditçilik (Dinde reform) çalışmaları
İslamı bozma gayretleri

Müslümanlar niçin geri kaldı?

İmam-ı Gazali’yi suçlayanlar art niyetli

İmam-ı Gazaliye neden düşmanlar?

Felsefe ve tefekkür

Reformist "islamcı"  feminist kadınlar

Feminist entellerin marifetleri

Feminist entellerin yanlışı

Feminist enteller şeytana iş bırakmadı

Bir adım ötesi caminin içi (Konserli mevlid kutlaması)

Kilise müziği yerine Tasavvuf müziği 

IX. Bölüm
YIKICI AKIMLARDAN KORUNMANIN YOLU

 Usul (metot) hatası
Avusturyalı gazetecinin tespiti
Kültürü yaymada gücün önemi
Maksatları bağcıyı dövmek
Dinin temel direği
Ana cadde
Din doğru olarak nereden öğrenilir?
Fıkıh kitapları ve Mealler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Website Counter